Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

18 stycznia 2023

NR 126 (Styczeń 2023)

Planowane zmiany w wymogach na stanowiska kierownicze w szkole

0 164

Niedawna zmiana w systemie awansu zawodowego nauczycieli wymusiła konieczność dostosowania do nowego stanu prawnego również innych regulacji, niezwiązanych bezpośrednio z procedurą awansową. Przykładem mogą być przepisy dotyczące wymogów stawianych kadrze kierowniczej jednostek oświaty. W resorcie edukacji trwają obecnie prace dotyczące tej kwestii, warto zatem już wcześniej zorientować się, czego należy się spodziewać.

Przyczyna zmian

Jak wspomniano, planowane wprowadzenie zmian w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce wiążą się z wrześniową nowelizacją przepisów Karty Nauczyciela. W rezultacie tej nowelizacji w sposób istotny zmieniony został system awansu zawodowego nauczycieli. Wśród zmian należy zwrócić uwagę zwłaszcza na zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego – od dnia 1 września 2022 r. funkcjonują wyłącznie dwa stopnie awansu: nauczyciel mianowany i nauczyciel dyplomowany. Likwidacji uległy natomiast stopnie awansu: nauczyciel staż...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy