Laptopy dla czwartoklasistów i dofinansowanie laptopów dla nauczycieli

Pod paragrafem

W nadchodzącym roku szkolnym uczniowie IV klas szkół podstawowych po raz pierwszy otrzymają laptopy zakupione ze środków publicznych, które maja być wykorzystywane m.in. do realizowania podstawy programowej i nabywania kompetencji cyfrowych bez względu na status materialny. Nauczyciele zaś będą mieli możliwość uzyskania dofinansowania zakupu sprzętu dla siebie.

Laptopy dla uczniów

Laptop będzie przysługiwał uczniom klas IV publicznej i niepublicznej szkoły podstawowej oraz publicznej i niepublicznej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne, klasy odpowiadającej klasie IV szkoły podstawowej. Nie przewidziano żadnych dodatkowych kryteriów, np. dotyczących sytuacji materialnej czy obywatelstwa.
Każdemu uczniowi przysługuje prawo do jednego laptopa zakupionego ze środków publicznych. Jeżeli uczeń otrzymał go w ramach wsparcia z innych programów finansowanych ze środków publicznych, rodzice tego ucznia decydują, czy korzystają ze wsparcia wynikającego z omawianej ustawy, czy wsparcia przewidzianego w tych programach. W przypadku wyboru laptopa zakupionego przez Ministra Cyfryzacji, sprzęt otrzymany w ramach innych programów finansowanych ze środków publicznych podlega zwrotowi do podmiotu...

TA CZĘŚĆ SERWISU DOSTĘPNA JEST TYLKO DLA PRENUMERATORÓW.

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do materiałów
Zaloguj się

Przypisy