Dołącz do czytelników
Brak wyników

Egzamin

15 kwietnia 2022

NR 120 (Kwiecień 2022)

Egzamin ósmoklasisty w 2022 roku

0 813

Podobnie jak w poprzednim roku, również w 2022 egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany na podstawie nie tylko ogólnych przepisów prawa, lecz także regulacji szczególnych. 
Dyrektor szkoły jako przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powinien znać te regulacje, aby zapewnić prawidłowy i bezpieczny przebieg egzaminu. Na jakie różnice w porównaniu do lat ubiegłych należy zwrócić uwagę?

Podstawowe regulacje prawne dotyczące przebiegu egzaminu ósmoklasisty są zawarte w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także w wydanym na jego podstawie rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Stosowanie niektórych regulacji prawnych odnoszących się do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, a zawartych w ww. aktach prawnych, zostało zawieszone w 2022 r., a na ich miejsce przygotowano regulacje szczególne. Znalazły się one w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Podobnie jak w ubiegłym roku, również w 2022 r. egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony na podstawie specjalnych wymagań egzaminacyjnych, zamieszczonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. Stanowią one zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, które są z reguły podstawą przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

POLECAMY

Jaki jest termin egzaminu?


W 2022 r., tak jak w roku ubiegłym, egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w terminie głównym w szkołach dla dzieci i młodzieży w maju, a dokładnie:

  • 24 maja – egzamin z ...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy