Egzamin ósmoklasisty oczami dyrektora szkoły

Pod paragrafem

Aby ukończyć szkołę podstawową, każdy uczeń ma obowiązek przystąpić do egzaminu ósmoklasisty, który w tym roku odbędzie się w maju i będzie obejmował następujące przedmioty: język polski, matematykę i język obcy nowożytny. Od 2025 r. formuła egzaminu ósmoklasisty będzie oparta na wiadomościach i umiejętnościach określonych kształceniem ogólnym dla klas I–VIII.

Egzamin ósmoklasisty ma formę pisemną. Nie ma określonego minimalnego wyniku, który uczeń powinien uzyskać, dlatego też nie można go nie zdać.
Jeśli chodzi o język obcy, to musi być to język nowożytny, którego uczy się w szkole. Przykładowo, jeśli w szkole, do której uczeń uczęszcza, obowiązuje język angielski i język hiszpański (drugi język obcy nowożytny), to egzamin ósmoklasisty może pisać z jednego z nich. 
Aby dobrze przygotować się do każdego egzaminu i móc dostać się do wymarzonej szkoły ponadpodstawowej, ósmoklasista musi systematycznie i wytrwale pracować. Rolą nauczycieli jest wspieranie uczniów w procesie edukacji, rozbudzanie ich motywacji oraz dobieranie metod kształcenia do ich potencjału i indywidualnych możliwości. W tym celu warto korzystać z narzędzi TIK, które obecnie przeżywają swój renesans. Ponadto metody aktywizujące uczniów wpływają nie tylko na wzrost motywacji, ale też na jakość nauczania. Zarówno dzieci, jak i młodzież zapamiętują więcej przez własne działanie i doświadczanie.

Dyrektor szkoły jako Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego (PZE)

Dyrektor szkoły jest przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego (PZE). Odpowiada...

TA CZĘŚĆ SERWISU DOSTĘPNA JEST TYLKO DLA PRENUMERATORÓW.

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do materiałów
Zaloguj się

Przypisy