Dołącz do czytelników
Brak wyników

Otwarty dostęp , Edukacyjne inspiracje

15 kwietnia 2022

NR 120 (Kwiecień 2022)

Dzień Ziemi jako inspiracja do projektu międzynarodowego lub krajowego w szkole

0 579

Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi proponuję działanie spajające podstawy programowe wielu przedmiotów, a tym samym różne szkolne społeczności. W jaki sposób zorganizować taką akcję? Odpowiedzią są możliwości i narzędzia platformy eTwinning.

Zagadnienia edukacji ekologicznej znalazły się wśród kierunków polityki oświatowej na rok szkolny 2021/2022. Należy się jednak zastanowić, w celach szczegółowych których przedmiotów określono podstawowe pojęcia charakterystyczne dla tego rodzaju edukacji, jak np. klimat i jego zmiany, zrównoważony rozwój, ekologia czy ochrona środowiska. O ochronie środowiska i ekologii powinno się mówić w kontekście STEAM, czyli nauczania interdyscyplinarnego. Informacje dotyczące możliwości integrowania szkolnej społeczności w ramach tych zagadnień powinny także zostać ujęte w statucie czy programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły. 

POLECAMY


Edukacja ekologiczna w podstawie programowej 


Po przeanalizowaniu celów szczegółowych podstaw programowych można odnieść wrażenie, że ustawodawca potraktował edukację ekologiczną pobieżnie. Sprawdziłem słowa klucze w różnych podstawach programowych i np. słowo ekologia pojawia się w podstawie programowej biologii w szkole podstawowej, ale już w szkole ponadpodstawowej (liceum i technikum) – w podstawie programowej biol...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy