Dołącz do czytelników
Brak wyników

Narzędziownia

Wniosek do związków zawodowych o wydanie opinii do arkusza organizacji szkoły oraz opinia rady pedagogicznej w sprawie organizacji pracy szkoły określonej w arkuszu organizacji szkoły

Wydanie

NR 72 (Kwiecień 2017)

Formaty

PDF

NR 72 (Kwiecień 2017)

Ten materiał jest dostępny
wyłącznie dla Prenumeratorów

Jeśli jesteś już Prenumeratorem