Dołącz do czytelników
Brak wyników

Raporty i sprawozdania

Terminy sporządzania i przekazywania sprawozdań przygotowywanych w placówkach oświatowych oraz odbiorcy sprawozdań w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Wydanie

Formaty

WORD

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem