Dołącz do czytelników
Brak wyników

Narzędziownia

Przykład sprawozdania z działalności szkoły za I okres roku szkolnego 2017/2018

Wydanie

NR 79 (Styczeń 2018)

Formaty

PDF

NR 79 (Styczeń 2018)

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przepis art. 69 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 i 949) nakłada na dyrektora szkoły obowiązek przedstawienia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły. Zobowiązania te można przedstawić w jednym sprawozdaniu. Połączenie sprawozdań wymaga uwzględnienia obydwu wskazanych zakresów informacji, które są częściowo wspólne.

Komentarze ()

Brak komentarzy

Napisz własny komentarz