Przykład sprawozdania z działalności szkoły za I okres roku szkolnego 2017/2018

Przepis art. 69 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 i 949) nakłada na dyrektora szkoły obowiązek przedstawienia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły. Zobowiązania te można przedstawić w jednym sprawozdaniu. Połączenie sprawozdań wymaga uwzględnienia obydwu wskazanych zakresów informacji, które są częściowo wspólne.

TA CZĘŚĆ SERWISU DOSTĘPNA JEST TYLKO DLA PRENUMERATORÓW.

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do materiałów
Zaloguj się