Dołącz do nas

Monitor Dyrektora Szkoły

O czasopiśmie

Dlaczego warto prenumerować czasopismo?
 

Nieustające zmiany przepisów, trudne decyzje kadrowe, wyzwania wychowawcze i dydaktyczne to rzeczywiste problemy dyrektora szkoły. Dlatego zespół dyrektorów, ekspertów i szkoleniowców oświatowych oddaje w Państwa ręce jedyny na rynku miesięcznik – który nie teoretyzuje a oferuje gotowe narzędzia dostosowane do kalendarza roku szkolnego.

„Monitor Dyrektora Szkoły” to pierwsze praktyczne czasopismo, które nie teoretyzuje, a wskazuje konkretne rozwiązania, tłumaczy jak poprawić błędy, przekłada zawiły język prawa na praktykę oraz – w dobie biurokracji oświatowej – dostarcza Państwu opracowane przez ekspertów wzorcowe dokumenty.

Miesiąc po miesiącu pomagamy dyrektorom szkół:

  • szybko przygotować zgodną z prawem dokumentację wymaganą przez KO i instytucje kontroli – od ramowych planów nauczania, dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej po sprawozdania i zmiany w statutach,
  • rzetelnie sprawować nadzór pedagogiczny, w tym ewaluację i kontrolę – prezentując gotowe zapisy do planu i sprawozdania z nadzoru, rozpisane projekty ewaluacyjne
  • zgodnie z prawem podejmować decyzje kadrowe, finansowe i administracyjne – nawiązywać umowy z pracownikami pedagogicznymi i niepedagogicznymi, rozliczać ich czas pracy, wynagrodzenia, wywiązać się z budżetu i pozyskiwać dodatkowe środki
  • wyjść obronną ręką z trudnych sytuacji na linii szkoła-organ prowadzący i szkoła-rodzice – na przykładach pokazując jak unikać błędów i jaką dokumentację mieć zawsze pod ręką
  • podnosić poziom nauczania w placówce – wyposażając dyrektora w gotowe arkusze obserwacji  oraz narzędzia potwierdzające realizację wymagań podstawy programowej.

W każdym numerze w rubryce specjalnej 16 stron, na których dyrektorzy znajdą komplet dokumentów niezbędnych dyrektorowi w poszczególnych miesiącach roku szkolnego!