Dołącz do czytelników
Brak wyników
PROMOCJA 3 KSIĄŻKI W CENIE 2 NIE PRZEGAP  
Format: A4; Ilość stron: 130 + 116 + 74
PROMOCJA 3 KSIĄŻKI W CENIE 2 NIE PRZEGAP  
Pakiet książek: Poradnik efektywnego nauczania, Ocenianie kształtujące, Pracownia rozwoju zawodowego nauczyciela

W pakiecie taniej!

Otrzymujesz aż trzy książki w cenie dwóch!

 

PORADNIK EFEKTYWNEGO NAUCZANIA

 

Co zawiera publikacja?

 • Zalecenia jak zwiększyć u dzieci i młodzieży efektywność procesu uczenia się - praktyczne i poparte najnowszymi badaniami z zakresu neuronauk.
 • Wskazówki do bezpośredniego wykorzystania, przygotowane w oparciu o aktualną wiedzę na temat budowy i funkcjonowania mózgu, dotyczące tego jak organizować lekcje skutecznie aktywizujące wszystkich uczniów.
 • Narzędzia do kształtowania w dzieciach i młodzieży odpowiedniej motywacji i krytycznego myślenia oraz do merytorycznego obalania pseudonaukowych mitów, w które mogą wierzyć uczniowie.
 • Autorskie scenariusze lekcji wychowawczych, np. uczących, jak się bronić przed tzw. fake-newsami, jak kształtować dobre nawyki dotyczące uczenia się i umiejętność trafnego planowania realizacji celów.
 • Propozycje ćwiczeń z zakresu czytania ze zrozumieniem, tworzenia notatek i map myśli, metod pamięciowego uczenia się (fiszki, mnemotechniki i inne)

Autorzy: Magdalena Goetz

 

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE

 

W opracowaniu znajdziesz:

 • Gotowe do wykorzystania karty pracy: Karta zasad właściwego nauczania, Karta informacji zwrotnej
 • Praktyczne wskazówki oceniania kształtującego
 • Skuteczne narzędzia coachingowe wspierające formułowanie informacji zwrotnej
 • Strategie efektywnego uczenia się w oparciu o ocenianie kształtujące
 • Narzędzia wspierające i usprawniające współpracę z uczniami  - Kontrakt, Kwestionariusz - Barometr relacji
 • Otrzymasz propozycje metod i technik takich jak np. Światła, Patyczki, Białe tablice, Niedokończone zdania, Jestem ciekawy, przy pomocy których zaaktywizujesz uczniów i ukierunkujesz ich uwagę na określony temat.

Dzięki publikacji:

 • Zwiększysz efektywność kształcenia swoich uczniów
 • Dowiesz się, jak wspierać rozwój uczniów
 • Polepszysz własne umiejętności z zakresu komunikacji
 • Poznasz sposoby na doskonalenie relacji z uczniami
 • Podpatrzysz sprawdzone metody i narzędzia niezbędne w procesie oceniania kształtującego

Autorzy: Małgorzata Budzik

 

PRACOWNIA ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA

 

Co zawiera publikacja?

 • 8 tematycznych zestawów materiałów do rozwoju kompetencji miękkich nauczyciela, m.in. „Jak mówić, żeby inni słuchali”, „Na czele grupy, czyli o umiejętnościach liderskich”, „Mieć wpływ na innych, czyli kilka słów o sztuce perswazji”, „Zawodowy kryzys – kilka słów o wypaleniu zawodowym”
 • Propozycje ćwiczeń i eksperymentów do przeprowadzenia we własnym zakresie, które pozwolą podnieść poziom posiadanych umiejętności interpersonalnych
 • Autotesty do oceny poziomu posiadanych kompetencji miękkich
 • Praktyczne zalecenia i wskazówki, które pozwolą stać się lepszym negocjatorem i liderem klasowego zespołu oraz zapobiec wypaleniu zawodowemu

Autorzy: Małgorzata Łuba