Dołącz do nas

Monitor Dyrektora Szkoły

Autor Kubala-Kulpińska Aleksandra

Zdrowie psychiczne nauczycieli

  • Nie ulega wątpliwości, że każdy nauczyciel powinien wykazywać się ogromnym oddaniem w stosunku do swojej pracy (mimo że pensum nauczyciela dydaktyka wynosi 18 godzin, nauczyciela świetlicy 26 godzin, a nauczyciela bibliotekarza 30 godzin, to każdy z nas ma świadomość, że powinien być dyspozycyjny 24 godziny na dobę). Kumulacja obciążeń ma ogromny wpływ na zdrowie osób uczących, czego konsekwencje możemy zaobserwować w zaburzeniach zdrowia fizycznego, ale głównie w sferze psychicznej. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje pozytywne zdrowie psychiczne jako „dobrostan, w którym jednostki uzmysławiają sobie swoje możliwości, są w stanie radzić sobie ze stresami codziennego życia, produktywnie pracować, a także działać dla swojej społeczności”. Lehtinen określił determinanty zdrowia psychicznego, które zawarte są w czterech grupach. Jeśli występują one w aspekcie pozytywnym i zachodzi między nimi harmonia, wówcza...

    Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

    Pozostało jeszcze 90% treści

  • Odzież „patriotyczna” w szkołach – czy można zabronić uczniom ją nosić?

  • Projekt aktu założycielskiego publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej