Dołącz do nas

Monitor Dyrektora Szkoły

Autor Lewandowski Jan

Zadania dyrektora szkoły związane z zakończeniem roku kalendarzowego

Koniec roku kalendarzowego jest doskonałą okazją do dokonania pewnych podsumowań i analiz. Zgodnie z aktualnymi regulacjami szkoły i placówki oświatowe funkcjonują niejako w podwójnym układzie kalendarzowym, który stanowią: rok szkolny i rok kalendarzowy.

Rok szkolny wyznacza rytm pracy wszystkich pracowników oświaty i jest w praktyce „obiektem zainteresowania” kadry zarządzającej. Jednak w tym rytmie szkolnym absolutnie nie wolno zaniedbywać prac wynikających z rytmu kalendarzowego. Koniec roku kalendarzowego to doskonały czas na przeanalizowanie aktualnej sytuacji w szkole i sprawdzenie, czy nie należy wprowadzić niezbędnych korekt, tak aby dalsza część roku szkolnego przebiegała bez zakłóceń. Najważniejszym działaniem dyrektora w bieżącym miesiącu będzie podsumowanie dotychczas podejmowanych działań i to nie tylko tych związanych z reformą systemu edukacyjnego, ale również tych dotyczących bieżącego funkcjonowania szkoły lub placówki oświatowej.

Koniec roku kalendarzowego (nazywany jest on również rokiem budżetowym) powinien skłonić każdego dyrektora do przeanalizowania kliku istotnych dla funkcjonowania szkoły zagadnień, takich jak: stan majątku szkoły lub placów...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 95% treści