Dołącz do nas

Monitor Dyrektora Szkoły

Autor Protas Karolina

Wspominamy Ogólnopolski Kongres dla Dyrektorów Szkół

  • Odpowiedzialność szkoły za szkodę wyrządzoną uczniowi – studium przypadku