Dołącz do nas

Monitor Dyrektora Szkoły

Autor Protas Karolina

Wspominamy Ogólnopolski Kongres dla Dyrektorów Szkół

  • Odpowiedzialność szkoły za szkodę wyrządzoną uczniowi – studium przypadku

Podstawowy

Podsumowanie pracy placówki za rok szkolny 2016/2017

Jakie działania należy podjąć, aby sposób dokonywania oceny efektów działalności placówki mo
Podstawowy

Kwalifikacje nauczycieli szkół po reformie oświaty

W związku ze zmianą struktury szkolnictwa MEN planuje wprowadzenie od dnia 1 września 2017 r. nowych przepisów wykonawczych w sprawie kwalifikacji nauczycieli. Dla niektórych nauczycieli wymogi z...