Dołącz do nas

Monitor Dyrektora Szkoły

Autor Lesińska Joanna

Sytuacja dyrektorów i wicedyrektorów szkół w związku z reformą oświaty − kluczowe aspekty

W obliczu reformy oświaty − w związku z przekształceniami szkół − większość dyrektorów i wicedyrektorów zachowa swoje stanowiska. W najgorszej sytuacji będą osoby kierujące gimnazjami wygaszanymi lub włączanymi do innych szkół.

W obliczu reformy oświaty − w związku z przekształceniami szkół − większość dyrektorów i wicedyrektorów zachowa swoje stanowiska. W najgorszej sytuacji będą osoby kierujące gimnazjami wygaszanymi lub włączanymi do innych szkół.

 

OGÓLNE ZASADY

Założeniem MEN, wyrażonym w uzasadnieniu projektu ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60), jest zajmowanie najważniejszych stanowisk w reformowanych szkołach przez kadrę doświadczoną w oświacie. Podstawową zasadą będzie w związku z tym kontynuacja wykonywania kierowniczych funkcji do wygaśnięcia kadencji, z możliwością przedłużenia powierzenia stanowiska w niektórych przypadkach i na zasadach szczegółowo określonych w przepisach wprowadzających reformę oświaty. Natomiast w gimnazjach, które będą nadal prowadziły swoją działalność jako odrębne, stopniowo wygas...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 94% treści

Podstawowy

Podsumowanie pracy placówki za rok szkolny 2016/2017

Jakie działania należy podjąć, aby sposób dokonywania oceny efektów działalności placówki mo
Podstawowy

Kwalifikacje nauczycieli szkół po reformie oświaty

W związku ze zmianą struktury szkolnictwa MEN planuje wprowadzenie od dnia 1 września 2017 r. nowych przepisów wykonawczych w sprawie kwalifikacji nauczycieli. Dla niektórych nauczycieli wymogi z...