Dołącz do nas

Monitor Dyrektora Szkoły

Autor Pecyna Maria

Sprawozdanie finansowe za rok 2017

Sprawozdanie za rok 2017 musi być sporządzone przez każdą publiczną szkołę do końca trzeciego miesiąca od dnia bilansowego, tj. dnia zakończenia roku kalendarzowego (czyli do 31 marca 2018 r.).

W ostatnim kwartale 2017 roku rozpoczynają się prace przygotowujące do zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2017. W związku z zamknięciem ksiąg rachunkowych konieczne jest przeprowadzenie następujących czynności:

  1. ustalenie sald końcowych aktywów i pasywów,
  2. porównanie sald z wynikami inwentaryzacji i przeprowadzenie niezbędnych korekt,
  3. sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych, zestawień obrotów i sald kont analitycznych oraz dokonanie uzgodnień.

Sporządzanie sprawozdania finansowego przebiega w trzech etapach. Etap pierwszy stanowią prace przygotowawcze do sporządzenia sprawozdania finansowego, drugi – sporządzenie sprawozdania ...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 91% treści