Dołącz do nas

Monitor Dyrektora Szkoły

Projekt aktu założycielskiego publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej

Projekt aktu założycielskiego publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej

 

Zgodnie z brzmieniem art. 120 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60), osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego prowadząca dotychczasową publiczną sześcioletnią szkołę podstawową ma obowiązek przedłożyć w terminie do 30 czerwca 2017 r. organowi jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie na podstawie art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) projekt aktu założycielskiego publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej dostosowany do przepisów ustawy Prawo oświatowe.

 

Przykład projektu aktu założycielskiego publicznej ośmioletniej...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 46% treści