Dołącz do nas

Monitor Dyrektora Szkoły

Autor Lewandowski Jan

Nowe ramowe plany nauczania a planowanie pracy szkoły

Reforma polskiego systemu edukacyjnego, która została wprowadzona grudniowymi ustawami1, skłania do wprowadzenia zmian również w myśleniu o planowaniu pracy szkoły lub placówki oświatowej. Jest to spowodowane całym wachlarzem nowych regulacji, jakie obowiązkowo należy uwzględnić w procesie planistycznym.

Jedną z takich regulacji jest wprowadzenie nowych ramowych planów nauczania. Każdy, kto miał chociaż ograniczony kontakt z oświatą, zdaje sobie sprawę z tego, jakie znaczenie dla prawidłowego planowania pracy, zarówno szkoły jako całości, jak i pracy poszczególnych nauczycieli, mają plany nauczania. Z kolei tzw. ramowe plany nauczania stanowią fundament planowania dydaktycznego, a to dlatego, że są istotnym komponentem realizacyjnym podstawy programowej. Zmodernizowana podstawa programowa została już zatwierdzona rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. Minister Edukacji Narodowej w dniu 17 marca 2017 roku podpisała przedmiotowe rozporządzenie dotyczące ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Uważny czytelnik już po wstępnej lekturze przedmiotowego dokumentu bez problemu zauważy, że zupełnie inna jest (w porównaniu z obowiązującą do tej pory) już sama konstrukcja owych ramowych planów nauczania w szkołach p...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 97% treści

Podstawowy

Podsumowanie pracy placówki za rok szkolny 2016/2017

Jakie działania należy podjąć, aby sposób dokonywania oceny efektów działalności placówki mo
Podstawowy

Kwalifikacje nauczycieli szkół po reformie oświaty

W związku ze zmianą struktury szkolnictwa MEN planuje wprowadzenie od dnia 1 września 2017 r. nowych przepisów wykonawczych w sprawie kwalifikacji nauczycieli. Dla niektórych nauczycieli wymogi z...