Dołącz do nas

Monitor Dyrektora Szkoły

Autor Norkowska Ewa

Nowa podstawa programowa dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia

Po zmianach ustrojowych systemu oświaty wprowdzonych ustawą Prawo oświatowe1 przyszedł czas na zmiany programowe w szkolnictwie ponadpodstawowym. Minister Edukacji Narodowej podpisała 30 stycznia br. rozporządzenie w sprawie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz dwuletniej branżowej szkoły II stopnia. Co wprowadza nowa podstawa?

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 września 2018 r. Zgodnie z art. 275 ust. 1 i art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe podstawa programowa kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształ- cącego i pięcioletniego technikum będzie obowiązywać od roku szkolnego 2019/2020. Natomiast zgodnie z art. 279 tej ustawy podstawę programową kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia należy wprowadzić w roku szkolnym 2020/2021. Jednocześnie – zgodnie z...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 91% treści