Dołącz do nas

Monitor Dyrektora Szkoły

Autor Lesińska Joanna

Kwalifikacje nauczycieli szkół po reformie oświaty

WYŻSZE WYKSZTAŁCENIE

Porównując nowe przepisy z przepisami rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2015 r., poz. 1264), można stwierdzić, że dla niektórych nauczycieli zostaną podwyższone wymogi dotyczące wykształcenia (http://legislacja. rcl.gov.pl/docs//501/12 295 107/12 415 006/1 2 415 007/dokument273542.pdf ). Mianowicie tytuł licencjata będzie wystarczający jedynie do nauczania w szkołach podstawowych oraz do zajmowania stanowiska nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu. Pozostali nauczyciele szkół branżowych oraz gimnazjów będą musieli legitymować się tytułem magistra. Zmiany w tym zakresie obejmą też nauczycieli zatrudnionych w placówkach zapewniających opi...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 90% treści